Το «On the Canvas» είναι το μέρος που εκφράζονται οι “καλλιτεχνικές ανησυχίες” των παιδιών
Καλοκαίρι παρέα με τα ζώα του Μουσείου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά