«Το παιχνίδι της τέχνης και της κίνησης»: Μια διαφορετική βιωματική δράση για παιδιά και γονείς
Δωρεάν πρώτη γνωριμία με το «Εργαστήρι Δημιουργίας Παραμυθιού»