Ο νέος κύκλος Creative Industries Vol. 2 είναι αφιερωμένος στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
Δημιουργική απασχόληση για παιδιά στο «Fårö» με την Αναστασία Δάλμα