Ημερίδα των παιδικών σταθμών Αλίμου με θέμα «Ψυχοσωματική ανάπτυξη και διατροφή παιδιών προσχολικής ηλικίας»
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα σε Κηφισιά και Αθήνα