Παιδικό Μουσείο: Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιανουαρίου για τα παιδιά
Βλαστοκύτταρα εναντίον εγκεφαλικής παράλυσης νεογνών και αυτισμού