Έγκυος είναι η Ήβη Αδάμου
Γονική άδεια παίρνει ο «πατέρας» του Facebook