Μαθήματα αγάπης
Της έκανε πρόταση γάμου 148 φορές χωρίς εκείνη να το καταλάβει