Μια ημέρα ανθρωπιάς και ευαισθησίας με επίκεντρο τον άνθρωπο
41 Υποσχέσεις για τα 41α γενέθλια