Γιατί εκείνη η ξανθιά τα είχε κάνει σαλάτα
Ευγένεια. Καλοσύνη. Σεβασμός.