Μπορεί να υπάρχει το σύνδρομο του θεατή στην παιδική κακοποίηση;
“Καθαρίζω” τα μέσα και τα έξω μου