Έχασα την ικανότητα να λέω ψέματα
Το καλοκαιρινό διάβασμα συνεχίζεται