Ένα Μπράβο σε αυτό το αγόρι και ένα Ευχαριστώ στην μητέρα του!
Να γελάς, να ακούμε την μουσική της ψυχής σου