Μια ευχάριστη ανάμνηση απο την Ευρωκλινική Παίδων
Επισκεφθήκαμε το Eye Level και κάναμε το τέστ κριτικής σκέψης