Οι αισθήσεις που επηρεάζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Η σωματική επαφή με το μωρό τού κάνει καλό