Σαββατοκύριακα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Χριστουγεννιάτικες δράσεις στην Καλλιτεχνούπολη