Νάσος Θεοδοσόπουλος

Cause Over Life

Ο Νάσος Θεοδοσόπουλος είναι ο ιδρυτής της NT Method. Η δουλειά του είναι να δημιουργεί το υλικό της NT Method και ταυτόχρονα να παραδίδει τα συνέδρια, τις διαλέξεις και τις υπηρεσίες NTM Coaching στο κοινό. Έχει μια μακρά εμπειρία στην προσωπική ανάπτυξη έχοντας βοηθήσει εκατοντάδες άτομα από όλη την Ευρώπη να βελτιώσουν τη ζωή τους. Το moto της NT Method (εν συντομία NTM) είναι Cause Over Life (Αιτία Πάνω στη Ζωή), όπου και εννοεί ότι "μπορεί κάποιος να έρθει σε θέση αιτία στη ζωή του", δηλαδή "να πάρει πίσω τον έλεγχο και τη μοίρα του".