Όσο μεγαλώνουμε… ωριμάζουμε και όσο ωριμάζουμε… μαθαίνουμε
Οι ανησυχίες των εφήβων σχετικά με την εικόνα τους