Ένας σύμβουλος γάμου επισημαίνει: «Θέστε γερά θεμέλια στη σχέση σας!»
Ένας ηγέτης μπαίνει μπροστά και καθοδηγεί τους άλλους με το παράδειγμά του