Πού πας; Προς τα πού κοιτάζεις; Στο «μαζί!
Φιλία, το πολυτιμότερο αγαθό…