Τι είναι πιο σωστό (ή πιο εύκολο) να αλλάξει το παιδί ή το σύστημα;
Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας είναι το πρώτο μυστικό της επιτυχίας