Χωρίς επαφή, επικοινωνία και αγάπη … τι ενδιαφέρον έχει η ζωή;
Όσοι μας πληγώνουν… Όσα μας προσβάλουν…