Ένα νυφικό δεν καλύπτει το βιασμό
Nolan ή ανάμεσα στη σόγια & το ελαιόλαδο