Όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχουν πάντα θαύματα
Απόδραση στην Ορεινή Αρκαδία