Χαστούκι στην αξιοπρέπεια
Παιδεία δεν είναι τα πτυχία αλλά η αισθητική μας