Αμνιοπαρακέντηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Εγκυμοσύνη - Βρέφη

4moms team , 24-07-2020

Η αμνιοπαρακέντηση (ή και αμνιοκέντηση) γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Η εξέταση θα δείξει αν το έμβρυο έχει χρωμοσωμικές αλλοιώσεις, δηλαδή αν το παιδί θα εμφανίσει σύνδρομο Down αλλά και άλλα σημαντικά σύνδρομα. Πρόκειται για μία απαραίτητη προγεννητική εξέταση που δίνει στον γιατρό κι άλλες πληροφορίες, όπως η ομαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, της καρδιάς, τα νεφρά και τον σκελετό του εμβρύου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αφαιρείται από το σάκο που περιβάλλει το έμβρυο μία μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού. Η αφαίρεση γίνεται με μία λεπτή βελόνα που εισάγεται στη μήτρα μέσω της κοιλιάς. Διαρκεί περίπου δέκα λεπτά και γίνεται υπό την καθοδήγηση του υπερήχου.

Συνήθως γίνεται από την 16η εβδομάδα κύησης έως και την 20η. Η εξέταση δεν πονά ιδιαίτερα, με τις μέλλουσες μανούλες να νιώθουν μία μικρή ενόχληση όταν εισάγεται η βελόνα. Μετά όμως, χρειάζεται ξεκούραση για λίγες ώρες.

Πρόκειται μία πολύ ασφαλής εξέταση που όμως είναι πολύ απαραίτητη να γίνει και δεν πρέπει να αμελείται.

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES