Ξεκινούν τη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις

Γενικώς & Αορίστως

4moms team , 10-07-2020

Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και όπως γίνεται σε κάθε εκπτωτική περίοδο, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή τους.

Έτσι, την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:

-Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.

-Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

-Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

-Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από ….% έως ….%»).

–Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

 

 

 

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES