Ολοένα και περισσότεροι γονείς επιλέγουν την απλή ονοματοδοσία αντί για τη βάφτιση. Αν επιθυμείς και εσύ να κάνεις ονοματοδοσία στο μικρό σου, θα πρέπει να πας στο Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων με τη Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας. 

Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο.

Στην περίπτωση που η βάπτιση ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα ,το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση. Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στη βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωση τους στο Πρωτοδικείο θα κάνουν την προσθήκη.

 

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES