Έρευνα: Αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν στη δουλειά σου

Ψυχολογία

4moms team , 10-06-2019

Νέα έρευνα έρχεται να μας αποκαλύψει τις δύο απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος στο εργασιακό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η καλή επικοινωνία και η σωστή διαχείριση συγκρούσεων είναι οι δύο δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν πραγματικά στον επαγγελματικό τομέα και θα συμβάλλουν στην καλή και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Και αυτό, επειδή το εργασιακό περιβάλλον δε θα είναι τοξικό ενώ οι καταστάσεις κρίσεις θα επιλύνονται άμεσα και αποτελεσματικά.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, για να λυθεί ένα θέμα στο εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να:

  • Κατανοούμετη δυναμική της σύγκρουσης
  • Ακούμε με ενσυναίσθηση και ανταπόκριση
  • Αναζητούμε κρυφά μηνύματα κάτω από την επιφάνεια
  • Διαχωρίζουμε το σημαντικό από αυτό που στέκεται εμπόδιο
  • Προετοιμασία για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων
  • Ο προσδιορισμός του προβλήματος είναι το πρόβλημα
  • Εξερευνούμε τις αντιστάσεις και διαπραγματευόμαστε συνεργατικά

 

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES