Νέα διαδικασία για την έγκριση των ειδικών θεραπειών για παιδιά και εφήβους από τον ΕΟΠΥΥ

Γενικώς & Αορίστως

4moms team , 12-02-2019

Όπως ενημερώνει ο ΕΟΠΥΥ, οι γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών για παιδιά και εφήβους θα προωθούνται προς έγκριση στους ελεγκτές ειδικών θεραπειών, και όχι στους ελεγκτές των δημόσιων δομών.

Για να μη χάσουν την αποζημίωση, οι γονείς θα παίρνουν τη χειρόγραφη γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό και θα την καταθέτουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ της περιοχής τους. Εκεί, οι ελεγκτές δεν θα εγκρίνουν, αλλά απλά θα ενημερώνουν τους γονείς ότι πρέπει να περιμένουν την έγκριση. Στη συνέχεια, κάθε γνωμάτευση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία, ώστε να εγκρίνεται από τους ελεγκτές των ειδικών θεραπειών. 

Ο Οργανισμός δεν διευκρινίζει αν αλλάζει ο χρόνος έγκρισης, άρα και ο χρόνος αποζημίωσης.

Από 1η Φεβρουαρίου – και μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή – για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων όλοι οι θεράποντες γιατροί θα πρέπει να «κατεβάζουν» το «Πρότυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών» και να το συμπληρώνουν  χειρόγραφα ώστε να δρομολογείται η αποζημίωση των θεραπειών.

Για τα παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία ή ειδική διαπαιδαγώγηγη γνωματεύουν γιατροί ορισμένων ειδικοτήτων, από δημόσιο ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας καθώς και ιδιώτες γιατρούς, πιστοποιημένους στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Οι θεραπείες αυτές μπορούν να παραταθούν και σε ασθενείς από 18 εως 21 ετών, με σοβαρά κινητικά, νοητικά και άλλα προβλήματα. Μετά την ηλικία των 21, ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει για ειδικές θεραπείες ενηλίκων.

Αν ο μικρός ασθενής χρειάζεται θεραπεία που δεν περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες από τον ΕΚΠΥ κατηγορίες, μπορεί να κατατεθεί σχετικό αίτημα για καθ’ υπέρβαση έγκριση. Ισχύουν, βέβαια, και περιορισμοί ως προς τον μηναίο αριθμό θεραπειών και ανάλογα με το είδος και το συνδυασμό τους.

 

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES