Όσοι ταξιδεύουν επισκέπτονται το TripAdvisor για κράτηση ξενοδοχείου και αεροπορικών εισιτηρίων

Γενικώς & Αορίστως

4moms team , 03-07-2018

Μια από τις βασικές προτεραιότητες για όλα τα στελέχη στον τομέα του Τουρισμού – και ειδικά για τους τομείς των Αεροπορικών Εταιρειών και της Φιλοξενίας – είναι η προσέγγιση του ενεργού ταξιδιώτη και η επιρροή των ταξιδιωτικών του αποφάσεων.

Η πρόσφατη μελέτη “Path to Purchase” η οποία διεξήχθη από την comScore σε 12 παγκόσμιες αγορές στο H1 του 2017 και δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το TripAdvisor καταδεικνύει την σημαντικότητα του μέσου στο “ταξίδι” του καταναλωτή.

Το TripAdvisor ήρθε σε επαφή με το 60% των ταξιδιωτών οι οποίοι διεξήγαγαν την έρευνά τους και έκαναν τις κρατήσεις τους online.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:

61% των καταναλωτών που αγόρασαν αεροπορικά εισιτήρια επισκέφθηκαν το TripAdvisor / 54% αυτών επισκέπτονται το TripAdvisor πριν την αγορά.

74% των καταναλωτών που έκλεισαν δωμάτιο σε ξενοδοχείο επισκέφθηκαν το TripAdvisor / 57% αυτών επισκέπτονται το TripAdvisor πριν την αγορά.

Οι ταξιδιώτες που χρησιμοποίησαν το TripAdvisor ήταν αισθητά πιο ενεργοί κατά τη διάρκεια της “Διαδρομής προς την Αγορά” σε σχέση με αυτούς που δεν χρησιμοποίησαν το TripAdvisor: χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 89 μέρες για να προχωρήσουν στην αγορά, έχοντας επισκεφθεί 34 sites και καταναλώσει 182 σελίδες – Ένα εντυπωσιακό 25% του συνολικού χρόνου της έρευνας αγοράς τους καταναλώθηκε στο TripAdvisor.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 73% των πρώτων ταξιδιωτικών αναζητήσεων γίνεται χωρίς συγκεκριμένο προορισμό υπόψιν και ότι στο 80% των περιπτώσεων η έρευνα αγοράς παίρνει πάνω από 4 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί – είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι είναι δεδομένη η ύπαρξη σημαντικής ευκαιρίας για να προσεγγιστούν οι ταξιδιώτες και να επηρεαστούν οι αποφάσεις τους.

 

Πηγή: madamefigaro.gr

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES