Το κινητό σου σε επηρεάζει ακόμη κι όταν δεν το χρησιμοποιείς

Well Being

Δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείς το κινητό σου για να σε επηρεάζει, όπως αναφέρει νέα έρευνα του Harvard. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που σε wellness tips πάντα βρίσκεις το να απενεργοποιείς το κινητό σου πριν κοιμηθείς». Η έρευνα του Πανεπιστημίου έρχεται να προσθέσει πως ακόμη και η παρουσία του μπορεί να σε επηρεάσει με τρόπους που δε φανταζόσουν, όπως να σου αποσπάσει την προσοχή ή να σε αγχώσει.

Για το παραπάνω αποτέλεσμα συνδυάστηκαν δύο έρευνες, οι οποίες έδειξαν πως όταν τα άτομα κατάφερναν να συγκεντρωθούν, ακόμη και η παρουσία του κινητού τους με την οθόνη προς την επιφάνεια, μπορούσε να μειώσει την αντιληπτική τους ικανότητα.

Οι ερευνητές  Kristen Duke, Adrian Ward, Ayelet Gneezy, και Maarten Bos συγκέντρωσαν περίπου 800 άτομα, τα χώρισαν δύο γκρουπ και τους ανέθεσαν διάφορα τεστ. Η ομάδα της οποίας τα κινητά βρίσκονταν σε διαφορετική αίθουσα απέδωσε πολύ καλύτερα από την ομάδα η οποία είχε τα κινητά στο αθόρυβο, αλλά επάνω στο γραφείο. Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν συμπέρασμα ότι το κινητό μπορεί να αλλοιώσει, είτε σε μεγαλύτερο, είτε σε μικρότερο βαθμό, την ικανότητα ενός ατόμου να σκεφτεί καθαρά και να επιλύσει προβλήματα στην καθημερινότητά του, ακόμη και αν αυτό είναι απενεργοποιημένο ή κλειστό. 

Τατιάνα Τζινιώλη
Τατιάνα Τζινιώλη
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES