Μπορεί να κάνει λάθος το τεστ εγκυμοσύνης;

Εγκυμοσύνη - Βρέφη

4moms team , 19-02-2018

Το ποσοστό εγκυρότητας ενός τεστ εγκυμοσύνης είναι σχεδόν 100%. Το ‘σχεδόν’ είναι η λέξη –κλειδί.

Υπάρχουν και ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες βγάλει λανθασμένο αποτέλεσμα. Εσείς από την πλευρά σας, σιγουρευτείτε πως έχετε διαβάσει και ακολουθήσει τις οδηγίες στο φύλλο οδηγιών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τη σωστή ένδειξη. Επίσης, προσπαθήστε να τηρήσετε απόλυτα το χρονικό περιθώριο που ορίζει το τεστ, αφού αν το αφήσετε για πολύ ώρα μπορείτε να μην αποτυπώνεται το σωστό αποτέλεσμα πλέον.

Οι λόγοι που μπορεί ένα τεστ να δείξει λανθασμένο αποτέλεσμα είναι αν ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή που ίσως επηρεάσει το αποτέλεσμα, καθώς και σε μία περίοδο κοντινή σε αποβολή.

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES