Πόσο καλά ξέρετε να επιλέγετε παιδικά παιχνίδια;

Παιδιά

Δύο έξυπνα video δημιούργησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με τα παιδικά παιχνίδια. Τα παιδικά παιχνίδια πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ασφαλείας όπως καλή μηχανική αντοχή, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας, να μην έχουν χημικές ουσίες και να μην είναι εύφλεκτα.

Μάλιστα, τα παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν το CE και να έχουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

Τατιάνα Τζινιώλη
Τατιάνα Τζινιώλη
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES